Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Barnehage


Ifølge Rammeplanen (2017) skal barna møte ulike språk. Barnehagen skal bidra til at barna leker med språk og stimulere til språklig nysgjerrighet.

Alle de nasjonale sentrene har utviklet ressurser for barnehagen. Se deres nettsider for inspirasjon og idéer.

Dokumenter:
Barnehageloven
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Temahefter – Rammeplan for barnehagen

Brosjyrer:
Barnehagebrosjyre_2015_150.jpgLek med fremmedspråk i barnehagen
Barnehagen er en viktig arena for danning og en stadig mer betydningsfull institusjon i samfunnet.
I barnehagen møtes barn med ulike språk og kulturer, og foreldrenes engasjement
har stor betydning for barnets trivsel og utvikling.

I denne brosjyren presenteres eksempler på hvordan foreldre og barnehagepersonale kan la
lek med andre språk bli en del av barnas hverdag.

Måltidet som pedagogisk arena – inspirasjon og aktiviteter
Hvordan integrere ulike fagområder i måltidet?
Les heftet og få tips til hvordan du kan integrere ulike deler av rammeplanen i måltidene i barnehagen.

Kompetanse, undring og kreativitet
I denne brosjyren finnes forslag til en mengde aktuelle pedagogiske ressurser med relevans for rammeplanen. Mange av disse ressursene har blitt utviklet for å gi et godt pedagogisk tilbud til barnehagene.

Ressursene i brosjyren har temaet "Jeg" - en spennende og lærerik innfallsport til arbeid med ulike fagområder. Prosjektet "Jeg" var én av vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2010.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.04.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret