Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 18 Mars 2019 Til 24 Mars 2019
18.Mars.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen19.Mars.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen20.Mars.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen21.Mars.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen22.Mars.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagen23.Mars.2019  
08:00-16:00 Felles språklærerdag

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 24.Mars.2019  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret