Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Tips og opplegg til fransk
Her finner du blant annet tips og undervisningsopplegg for fransk. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanenes kompetansemål og i Rammeplanen for barnehagen.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 30.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret