Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Metodiske tips for skriveferdigheten


Metodiske_tips_-_skriving_2019_forside_150.jpg
«Skriveverkstedet» er et hefte med 30 metodisk uavhengige og enkle tips til trening av skriveferdigheten i engelsk- og fremmedspråkundervisningen.

I Fagfornyelsen slås det fast at de grunnleggende ferdighetene fortsatt vil være en viktig del av engelsk og fremmedspråkfaget. Uansett hvilket språk elevene skriver på, er det viktigst at tekstene deres kommuniserer et innhold som uttrykkes gjennom alt fra korte og enkle til lengre og mer komplekse tekster. Denne utviklingen «innebærer også et gradvis bredere ordforråd, flere språklige strukturer og hensiktsmessig bruk av hjelpemidler» (LK20 fremmedspråk).

Målet med dette heftet er at elevene skal oppnå denne kompetansen gjennom varierte og engasjerende aktiviteter. Tipsene er delt inn i tre kategorier: «Jobbe med bilder», «Skrive korte tekster» og «Skrive lengre tekster». Kategoriene er kun ment som en rettesnor og mange av forslagene kan tilpasses og forandres etter elevenes og lærerens ønske og behov.

Last ned Skriveheftet

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret