Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Skole i praksis


Ressurspakka i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen skal inspirere framandspråklærarar og lærarstudentar til å tenkje nytt og variert rundt eigen undervisningspraksis. Målet er at ressurspakka skal vere eit hjelpemiddel til fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skulen.

Last ned teksthefte som PDF her


Vi har valt å fokusere på læraren og korleis læraren arbeider med elevane og fagstoffet. Å demonstrere grundig lærarhandverk og korleis ein kan leggje til rette for ulike læringsstrategiar, er gjennomgåande i filmane. Ønsket er å syne praktisk metodikk og didaktikk på ein måte som kan ha direkte overføringsverdi til eige klasserom.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret