Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Internasjonalt samarbeid


Valfaget ”Internasjonalt samarbeid” er eitt av valfaga skular rundt om i landet kan tilby elevar på 8., 9. eller 10. trinn. Det blei innført på 8. trinn skuleåret 2012-13.

I ”Internasjonalt samarbeid” får elevane moglegheit til å ta i bruk og forbetre dei kommunikative ferdigheitene sine i norsk, engelsk og/eller framandspråk som til dømes fransk, spansk og tysk. Elevane kommuniserer munnleg og skriftleg med ungdommar i andre land via e-post, læringsplattform, blogg, Skype eller andre sosiale medium.

Eit viktig føremål med faget er at elevane skal auke den interkulturelle kompetansen sin gjennom å gjere seg betre kjent med og reflektere over eigen og andre sin kultur.

I tabellen under ligg ei rekkje læringsressursar Framandspråksenteret har samla og utvikla for faget.

Generelle tips for arbeid med faget
Å finne samarbeidspartnere i utlandet
Nettvett
Elektroniske verktøy for kontakt, kommunikasjon og presentasjon
Utveksle tekster om eget område og kultur 
 
Forberedende opplegg - toleranse/forståelse/gjensidig respekt
Klassens internasjonale profil
Internasjonale elementer i hverdagen
Stereotypier
 
Innhold og undervisningsopplegg
Forslag til temaer til samarbeid
Utveksle tekster om eget område og kultur
Audio & video chat (undervisningsopplegg)
Venner på ein skule i eit anna land (undervisningsopplegg)
Juletradisjoner (undervisningsopplegg)
Undervisningsopplegg utarbeidet av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)
 
Refleksjon og vurdering
Refleksjon
 
Ressurser fra Senter for IKT i utdanningen
eTwinning i ungdomsskolens valgfag (Senter for IKT i utdanningen)
Eksempler på bruk av eTwinning 1 (Senter for IKT i utdanningen)
Eksempler på bruke av eTwinning 2 (Senter for IKT i utdanningen)
Om blogging i undervisningen (Senter for IKT i utdanningen)
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 07.01.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret