Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Reiseliv


Valgfaget ”Reiseliv” er ett av valgfagene ungdomsskoler tilby på 8., 9. eller 10. trinn. Faget gir elevene mulighet til å ta i bruk og forbedre sine kommunikative ferdigheter i norsk, engelsk og/eller fremmedspråk som fransk, spansk og tysk.

I tabellen under ligger fire opplegg som er utarbeidet av lærere som har faget. Du kan også bruke opplegg som Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har laget.

Undervisningsressurser for reiseliv  
Turistbrosjyre - Planlegging og produksjon av en lokal turistbrosjyre LES MER
Reiselivsmesse - Presentere et reisemål gjennom en stand LES MER
Turistguiding i egen by - Vise andre elever/ungdommer rundt i en by, presentere en utvalgt severdighet LES MER
Drømmereisen - Planlegging av en reise for en bestemt målgruppe LES MER
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.08.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret