Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Aktiviteter i Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk 

 


Nettverket holder kontakt gjennom flere ulike typer aktiviteter som generelle møter, møter for enkelte språkfag, seminarer, konferanser, epostmeldinger, nettsidene våre m.m..

Kommende aktiviteter legges på førstesiden vår (På kalenderen).

Se  i menyen til venstre for oversikt over gjennomførte aktiviteter med program, referater og presentasjoner.

Kom gjerne med innspill for aktivitet i nettverket! Ta kontakt med oss som er arbeder med nettverket på Fremmedspråksenteret!

Karin Dahlberg Pettersen (koordinator)

 

The School of Athen_fotoKDP
Platon og Aristoteles i Lykeion. Utsnitt av maleriet Skolen i Athen av Rafael 

 
       

Layout og redigering ved Karin Dahlberg Pettersen
 

Kontakt
email EMAIL

 

 


 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 19.01.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret