Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Tilpasset opplæring i engelsk og fremmedspråk

Konferanse for  medlemmer i UH-nettverket Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk, språklærere, lærerstudenter og andre interesserte.
Konferansen er en del av Høgskolen i Bergens ukeprogram for åpningen av den nye høgskolen og ett av flere arrangementer i Bergen i forbindelse med Den europeiske språkdagen.

Dato: 26. september 2014 kl 08:30 - 15:30
Sted:
Høgskolen i Bergen - Campus Kronstad (nybygget), Inndalsveien 28, Bergen  HiB_apningsuken_program_200px.jpg
Arrangør: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Bergen
Kostnader:  Konferansen er gratis!
Medlemmer av UH-nettverket får dekket inntil 2500,- for reise/overnatting. Andre må dekke overnatting og reise selv.
Påmeldingsfrist: Mandag 8. september 2014. NB! Ønsker du at hotellbestilling skal gå gjennom oss, må du melde deg på innen 24. august (hotellets frist for reservasjon av rommene)!

Program med presentasjoner:

08:00 – 08:30 Oppmøte og registrering - Kaffe
08:30 – 09:30 Førsteamanuensis Ella Maria Cosmovici Idsøe, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger: Elever med språktalent i skolen
09:30 – 10:30 Professor Turid Helland, Bergen Logopediforskning, Det psykologiske fakultet og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen: Dysleksi og flerspråklighet
10:30 – 10:45 Kaffe og frukt
10:45 – 11:30 PhD universitetslektor Eva Wennås Brante, Gøteborg universitet: Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?
11:30 – 12:15 Lunsj

Program engelsk:
12:15 – 14:45 Principal Bernadette Mc Lean, Helen Arkell Dyslexia Centre, England: Dyslexia Awareness. What is dyslexia and what are the consequences for Norwegians who are learning English? Some strategies to help
14:45 – 15:05 Masterstudent Ingvild Berge, Høgskolen i Bergen: How does extensive reading affect pupils' motivation for learning English?
15:05 – 15:30 Anna Birketveit, Høgskolen i Bergen: Reading for diversity: Picturebooks and intercultural education

Program fremmedspråk:
12:15 – 14:45 Lektor Susanne Karen Jacobsen, Institut for Skole og Læring, Professions-højskolen Metropol, København: Samarbejdende læring i fremmedsprogsundervisningen
14:45 – 15:30 Rådgiver Natali Seguì Schimpke, Fremmedspråksenteret: Tilpasset opplæring i lærebøker i tysk og spansk med praktiske eksempler.
 

Program ned omtale av foreleserne

Seminaret er forankret i nettverkets mandatpunkter:

  • Være arena for samarbeid om utvikling av kvaliteten i etter- og videreutdanningstilbudene
  • Drive faglig oppdatering og utvikling på og mellom institusjonene som deltar i nettverket
  • Formidle kunnskap til sektoren om forskning innen engelsk og fremmedspråk

VELKOMMEN TIL FAGLIG MØTE!

Publisert av Karin Dahlberg Pettersen,
karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 01.10.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret