Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Rapporter om kompetanseutvikling 

"Det er universiteters og høyskolers oppgave å utvikle relevante og praksisnære kompetansetilbud" - Kompetanse for utvikling, s. 11


Her legges lenker til rapporter som angår kompetanseutvikling, lærerutdanning og etter- og videreutdanning innen språk. De fleste vil være rapporter som er publisert eller gjort kjent på Utdanningsdirektoratet eller Skolenettets sider. Vi tar gjerne imot tips om relevante rapporter fra inn og utland.

Annet stoff om lærerutdanning vil også være av interesse.

Vennligst send informasjon!

 

kaktusfjes_karindp
Et skjerpende blikk....

 
       

RAPPORTER

Utdanningsspeilet 2007, en analyse av grunnopplæringen, 2008(Utdanningsdirektoratet) LES MER

Strategi for kompetanseutvikling, tredje delrapport 2008 (Utdanningsdirektoratet) LES MER

Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 (Kunnskapsdepartementet) LES MER

NOU 2008:3 Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning (Stjernø-utvalget) LES MER

Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole (mai 2007) LES MER

Utdanningsspeilet 2006. Analyse av grunnskole og videregående opplæring (Utdanningsdirektoratet 2007) LES MER

Kompetanse i grunnskolen - hovedresultater 2005-2006 (SSB 2007) LES MER

Evaluering av Strategi for kompetanseutvikling -
delrapport 2
LES MER

Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006 (NOKUT) LES MER

 


Utdanningsspeilet 2007
Analyse av grunnskole og videregående opplæring i Norge

 
       

Layout og redigering ved Karin Dahlberg Pettersen
 

Kontakt
email EMAIL

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 31.10.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret