Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Senter for fremragende utdanning


Høgskolen i Østfold jobber med en søknad om senter for fremragende utdanning (SFU) som skal sendes til NOKUT våren 2019. Prosjektet vil være et samarbeid mellom HiØ og NTNU. På HiØ jobber avdelingene ØSS og LU sammen med Fremmedspråksenteret med søknaden.

I juni 2018 vil HiØ huse et arbeidsseminar der en faglig referansegruppe fra HiØ og NTNU i samarbeid vil definere kjerneaktivitetene for senteret.

Arbeidsseminaret vil bli avholdt i begynnelsen av uke 33. Endelig tidspunkt kunngjøres snart.

Ta kontakt med kristin.f.hagemann@hiof.no eller karine.stjernholm@hiof.no dersom du er interessert i å bidra til prosjektet eller sitte i den faglige referansegruppa.

SFU-et har arbeidstittelen ExceLL (Excellent Language Learning), og de foreløpige målene for senteret er:

  • Styrke språkkunnskapene i befolkningen – også gjennom litteratur og andre kulturuttrykk
  • Samordne og videreføre styrkene både fra disiplin- og lærerutdanningstradisjonen.
  • Tverr(språk)faglig samarbeid for å samordne kunnskap og undervisning i språk i høyere utdanning.
  • Utvikle innovative undervisnings- og samarbeidsmetoder med potensiale til å bli rammeplanendrende – fokuset ligger på hva som forener språkfagene
  • Løfte disiplinfagene i språkopplæringa
  • Bli landets ledende miljø på feltet

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 06.06.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret