Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for oktober
Vil du bli abonnent?

Konfutse_logo_200.jpg

Er du kinesisklærar? Kom på konferansen vår!
Framandspråksenteret og Confucius Institute i Bergen arrangerer konferanse for kinesisklærarar 28. og 29. november 2019

FS_logo.horis_250.jpg

er skulen din ute etter kurs i engelsk og/eller framandspråk?
Framandspråksenteret tilbyr faginnhald til etterutdanningskurs for arbeid med læreplanforståing og utvikling av språklege og grunnleggjande ferdigheiter. 

INVITASJON TIL FYR-KONFERANSE OM FAGFORNYing I FELLESFAga PÅ YRKESFAG 
FYR-prosjektet (Fellesfag, yrkesretting og relevans) er avslutta, men arbeidet med yrkesretting av fellesfaga i vidaregåande skule held fram. Dei nasjonale sentra som deltok i prosjektet ønsker framleis å bidra til dette arbeidet. Målet med konferansen er å vidareutvikle yrkesretting og relevans inn i arbeidet i skulen med fagfornyinga ved at lærarane får høve til erfaringsdeling og samarbeid.

ARRANGEMENT

  • Live Podcast om Murens fall
    I samarbeid med podcasten Tyskerne og Norsk-Tysk selskap inviterer Goethe-Institut til live podcast «Skjebnedag 09. november».
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret